پکیج کامل ۳۸ کتاب آمادگی کامل آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفتهIELTS preparation IELTS Complete Package

پکیج کامل 34 کتاب آمادگی کامل آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفته
دانلود کتاب McMillan Improve Your Skills 4.5-6.0 Reading
دانلود کتاب McMillan Improve Your Skills 4.5-6.0 Listening Speaking
دانلود کتاب McMillan Improve Your Skills 4.5-6.0 Writing
دانلود کتاب Oxford IELTS Preparation and Practice Reading and Writing General
دانلود کتاب Oxford IELTS Preparation and Practice Reading and Writing Academic
دانلود کتاب Oxford IELTS Preparation and practice Listening and Speaking
دانلود کتاب McMillan Tips for IELTS
دانلود کتاب Oxford IELTS Masterclass
دانلود کتاب Delta Publishing IELTS Resource Pack
دانلود کتاب Cambridge_Mindset For IELTS Level 3
دانلود کتاب Cambridge_Mindset For IELTS Level 2
دانلود کتاب Cambridge_Mindset For IELTS Level 1
دانلود کتاب Thomson_IELTS Express Intermediate
دانلود کتاب Cambridge_Mindset For IELTS Foundation
دانلود کتاب Cambridge_The Official Guide to IELTS
دانلود کتاب Cambridge_Complete IELTS Band 4.0-5.0
دانلود کتاب Cambridge_Objective IELTS Intermediate
دانلود کتاب Kaplan IELTS
دانلود کتاب McGraw Hill IELTS For Academic Purposes

پکیج کامل ۳۸ کتاب آمادگی کامل آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفتهIELTS preparation IELTS Complete Package

65,000 تومان

نقد و بررسی

پکیج کامل ۳۸ کتاب آمادگی کامل آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفته

این پکیج شامل فایل های ۳۸ کتاب بوده و کامل ترین مجموعه زونکن از کتاب هایی است که تحت عنوان کسب آمادگی کامل برای آزمون IELTS منتشر می شوند. این پکیج مقرون به صرفه ترین پکیج زونکن از لحاظ نسبت قیمت به تعداد کتاب ارائه شده است.

پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شامل پکیج کامل فایل های ۳۴ کتاب آمادگی کامل  آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفته می باشد. با خرید و دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس  می توانید به هر آنچه بریا موفقیت در ایلتس نیاز دارید دسترسی داشته باشید. دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس  به تمامی داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس توصیه می شود.

 

کتاب Adams and Austen Helpful Hints for IELTS: کتاب ۱۰۱ Helpful Hints for IELTS از انتشارات Adams & Austen یکی از بهترین منابع آزمون IELTS در زمینه ارائه نکات ریز و کلیدی جهت موفقیت در آزمون IELTS می باشد که شامل نکات کلیدی برای هر یک از بخش های Listening, Reading, Writing, speaking به همراه ۴ آزمون شبیه سازی شده برای هر یک از این قسمت ها در کنار پاسخ نامه و فایل های صوتی مورد نیاز می باشد.

 

کتاب Cambridge Complete IELTS Band 4-5: کتاب Complete IELTS Band 4 -5 یکی از کامل ترین کتاب ها از انتشارات Cambridge شامل ۱۰ فصل تدریس تمامی بخش های ضروری آزمون IELTS از جمله Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammar, Vocabulary می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان با سطح زبان متوسط آزمون IELTS برای کسب نمره ۴ تا ۵ این آزمون است. اگرچه سایر داوطلبان هم می توانند با مطالعه این کتاب دایره لغات و گرامر خود را افزایش دهند. کتاب معلم نیز به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی مورد نیاز در کنار کتاب اصلی و کتاب تمرین به داوطلبان آزمون IELTS ارائه می شود که امکان مطالعه بهتر را فراهم می کند.

 

کتاب Cambridge Complete IELTS Band 5-6.5: کتاب Complete IELTS Band 5-6.5 یکی از جامع ترین کتاب ها از انتشارات Cambridge شامل ۸ فصل تدریس تمامی بخش های ضروری آزمون IELTS از جمله Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammar, Vocabulary می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان با سطح زبان متوسط به بالای آزمون IELTS برای کسب نمره ۵ تا ۶.۵ این آزمون است. کتاب معلم نیز به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی مورد نیاز در کنار کتاب اصلی و کتاب تمرین به داوطلبان آزمون IELTS ارائه می شود که امکان مطالعه بهتر را فراهم می کند.

 

کتاب Cambridge Complete IELTS Band 6.5-7.5: کتاب Complete IELTS Band 6.5-7.5 یکی از برترین کتاب های IELTS از انتشارات Cambridge شامل ۸ فصل تدریس تمامی بخش های ضروری آزمون IELTS از جمله Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammer, Vocabulary می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان با سطح زبان پیشرفته آزمون IELTS برای کسب نمره ۶.۵ تا ۷.۵ این آزمون است. کتاب معلم نیز به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی مورد نیاز در کنار کتاب اصلی و کتاب تمرین به داوطلبان آزمون IELTS ارائه می شود که امکان مطالعه بهتر را فراهم می کند.

 

کتاب Cambridge Insight Into IELTS: این کتاب یکی دیگر از محصولات جامع و کامل انتشارات Cambridge است که تمام بخش های اصلی آزمون IELTS را شامل می شود. نکته مهم این کتاب ارائه بخش¬های مختلف آزمون IELTS به شکل منفصل از یکدیگر است. یعنی ماژول های Listening, Reading, Writing, Speaking جداگانه و در فصل های مختلف و غیرمرتبط از یکدیگر ارائه شده اند تا داوطلبان آزمون IELTS امکان مطالعه هر کدام از قسمت ها را به شکل جداگانه داشته باشند. این کتاب در مجموع شامل ۳۰ فصل آموزش و یک آزمون شبیه سازی شده به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی می باشد.

 

کتاب Cambridge Insight Into IELTS Extra: این کتاب نسخه به روز شده از کتاب Insight Into IELTS انتشارات Cambrdige می باشد که شامل ۳۳ فصل آموزش به همراه پاسخنامه و فایل های صوتی لازم برای دواطلبان آزمون IELTS است. نکته مهم این کتاب ارائه بخش های مختلف آزمون IELTS به شکل منفصل از یکدیگر است. یعنی ماژول های Listening, Reading, Writing, Speaking جداگانه و در فصل های مختلف و غیرمرتبط از یکدیگر ارائه شده اند.

 

کتاب Cambridge Instant IELTS: این کتاب که توسط انتشارات Cambridge منتشر شده است شامل تمرین های مشابه با سوالات بخش های مختلف آزمون IELTS می باشد. یکی از مهم ترین نکات برای داوطلبان آزمون IELTS رعایت زمانبندی در هنگام پاسخ دهی به سوالات این آزمون است. این کتاب با ارئه زمان پیشنهادی برای هر سوال کمک زیادی به تمرین این موضوع می کند. همچنین سطح بندی تمرین ها شباهت زیادی به سوالات آزمون IELTS دارد. فایل های صوتی لازم جهت مطالعه کتاب نیز در کنار کتاب اصلی و پاسخنامه سوالات ارائه می شوند.

 

کتاب Cambridge Mindset For IELTS Foundation: این کتاب سطح مقدماتی از مجموعه ۴ کتابی انتشارات Cambridge است که شامل کتاب دانش آموز، کتاب معلم، فایل های صوتی و ماژول های تمرینی ۴ مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking می باشد. این کتاب پیش نیازی برای داوطلبان متوسط است که نیاز به ارتقای سطح نمره خود به بالاتر از ۴ را دارند. این کتاب شامل ۱۰ فصل به همراه پاسخ نامه می باشد. وجود کتاب معلم باعث ساده تر شده یادگیری داوطلب آزمون IELTS می شود.

 

کتاب Cambridge Mindset For IELTS Level 1: این کتاب سطح ۲ از مجموعه ۴ کتابی انتشارات Cambridge است که شامل کتاب دانش آموز، کتاب معلم، فایل های صوتی و ماژول های تمرینی ۴ مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان متوسط است که نیاز به کسب نمره ۵.۵ را دارند. این کتاب شامل ۸ فصل به همراه پاسخ نامه می باشد. وجود کتاب معلم باعث ساده تر شده یادگیری داوطلب آزمون IELTS می شود.

 

کتاب Cambridge Mindset For IELTS Level 2: این کتاب سطح ۳ از مجموعه ۴ کتابی انتشارات Cambridge است که شامل کتاب دانش آموز، کتاب معلم، فایل های صوتی و ماژول های تمرینی ۴ مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان متوسط است که نیاز به کسب نمره ۶.۵ را دارند. این کتاب شامل ۸ فصل به همراه پاسخ نامه می باشد. وجود کتاب معلم باعث ساده تر شده یادگیری داوطلب آزمون IELTS می شود. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب Cambridge Mindset For IELTS Level 3: این کتاب سطح ۴ از مجموعه ۴ کتابی انتشارات Cambridge است که شامل کتاب دانش آموز، فایل های صوتی و ماژول های تمرینی ۴ مهارت Listening, Reading, Writing, Speaking می باشد. این کتاب مناسب داوطلبان متوسط است که نیاز به کسب نمره ۷.۵ را دارند. این کتاب شامل ۸ فصل به همراه پاسخ نامه می باشد.

 

کتاب Cambridge Objective IELTS Intermediate: این کتاب یکی دیگر از کتاب های متعدد منتشر شده توسط انتشارات Cambridge است که شامل ۲۰ فصل بوده و تمام قسمت های آزمون IELTS را در بر می گیرد. سطح تمرین های این کتاب در حد متوسط بوده و مناسب داوطلبان نیازمند نمره تا سطح ۵.۵ می باشد. البته کسب تسلط کامل بر این کتاب برای کسب آمادگی جهت مطالعه کتاب سطح پیشرفته این مجموعه ضروری است. این کتاب شامل کتاب دانش آموز، کتاب معلم، کتاب Self-Study و کتاب تمرین و فایل های صوتی مورد نیاز است. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب Cambridge Objective IELTS Advanced: کتاب دوم از مجموعه Objective IELTS از انتشارات Cambridge است که سطحی بالاتر از کتاب اول دارد که البته مطالعه هر دو کتاب برای کسب نمره ۷ به بالا در آزمون IELTS ضروری است. این کتاب شامل کتاب دانش آموز، کتاب معلم، کتاب تمرین و فایل های صوتی مورد نیاز است. این کتاب نیز مانند کتاب اول شامل ۲۰ فصل بوده و تمام قسمت های آزمون IELTS را در بر می گیرد.

 

کتاب Cambridge The Official Guide to IELTS: این کتاب یکی از بهترین و کامل ترین کتاب های موجود در بازار برای کسب آمادگی جهت آزمون IELTS است که توسط انتشارات Cambridge ارائه شده است. مهارت های مختلف زبان انگلیسی یعنی Listening, Reading, Writing, Speaking در این کتاب به شکل جدا از هم ارائه می شوند یعنی کتاب به ۵ بخش جداگانه تقسیم شده است که شامل مهارت های چهارگانه و نیز ۸ آزمون شبیه سازی شده آیلتس است. داوطلبان متوسط به بالا می توانند با مطالعه این کتاب سطح نمره آزمون آیلتس خود را ارتقا دهند. این کتاب در مجموع شامل ۲۸ فصل و ۸ آزمون شبیه سازی شده به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی و تصویری ضروری برای مطالعه کتاب است. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب Delta Publishing IELTS Resource Pack: این کتاب که توسط انتشارات Delta ارائه می شود شامل ۲۵ تمرین مشابه سوالات آزمون آیلتس و ۲ آزمون شبیه سازی شده IELTS است که به بالا بردن سطح مهارت های چهارگانه داوطلبان آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال کمک زیادی می کند. در این کتاب تمرین ها در دو دسته مناسب برای کسب نمره ۵ تا ۷ و کسب نمره ۶ و بالاتر علامت گذاری شده اند که کمک زیادی به داوطلبان آزمون IELTS می کند. فایل های صوتی لازم برای مطالعه کتاب نیز در کنار کتاب اصلی ارائه شده است.

 

کتاب Oxford IELTS Preparation and Practice: این مجموعه شامل ۳ کتاب Speaking and Listening, Writing و Reading می شود که توسط دانشگاه Oxford ارائه شده و شامل تمرین های مختلف برای بهبود مهارت های چهارگانه داوطلبان مشابه با سوالات مطرح شده در آزمون آیلتس است. فایل های صوتی ضروری برای مطالعه کتاب ها نیز در کنار پاسخ نامه کتاب ها ارائه شده است. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب Kaplan IELTS: این کتاب توسط انتشارات Kaplan ارائه شده و دارای ۴ بخش و ۵ فصل مختلف بوده و شامل استراتژی ها و تمرین های مختلف برای بهبود مهارت های چهارگانه داوطلبان آزمون IELTS و نیز آزمون های شبیه سازی شده جهت کسب امتیاز بالا در آزمون آیلتس می باشد. این کتاب چه برای داوطلبان آزمون آکادمیک و چه داوطلبان آزمون جنرال مناسب است. فایل های صوتی مورد نیاز نیز به همراه کتاب اصلی ارائه می¬شود.

 

کتاب Marshall Cavendish Achieve IELTS: این کتاب که توسط انتشارات Marshall Cavendish ارائه شده است ویژه داوطلبان با سطح زبان متوسط است و آنها با مطالعه کامل این کتاب امکان بهبود نمره خود از ۴.۵ به ۶ را بدست می آورند. این کتاب شامل سوالات، تمرین ها و دستورالعمل هایی است که به داوطلبان برای کسب نمره بالا در آزمون IELTS کمک می کند. این کتاب دارای ۱۲ فصل بوده و تمام مهارت های چهارگانه زبان را هدف قرار داده و موجب بهبود سطح زبان داوطلبان می شود. در کنار کتاب اصلی، کتاب معلم و نیز فایل های صوتی لازم نیز ارائه می شود.

 

کتاب Marshall Cavendish Achieve IELTS 2: این کتاب سطح بالاتری نسبت کتاب شماره ۱ این مجموعه دارد که داوطلبان آزمون IELTS با مطالعه کامل این کتاب امکان بهبود نمره خود از ۵.۵ به ۷ را بدست می¬آورند. این کتاب شامل سوالات، تمرین ها و دستورالعمل هایی است که به داوطلبان برای کسب نمره بالا در آزمون IELTS کمک می کند. این کتاب دارای ۱۲ فصل بوده و تمام مهارت های چهارگانه زبان را هدف قرار داده و موجب بهبود سطح زبان داوطلبان می شود. در کنار کتاب اصلی، کتاب معلم، کتاب تمرین و نیز فایل های صوتی لازم نیز ارائه می  شود. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب McGraw Hill IELTS For Academic Purposes: این مجموعه شامل سه کتاب از انتشارات McGraw Hill می باشد که به همراه فایل های صوتی مورد نیاز هر یک از کتاب ها ارائه می شود. کتاب دانش آموز شامل ۸ فصل از تمام قسمت¬های آزمون IELTS می باشد. کتاب Band score Booster شامل مجموعه ای از تمرینات برای مطالعه سریع و بالا بردن نمره آزمون IELTS است و کتاب Practice Tests شامل ۶ آزمون شبیه سازی شده IELTS می باشد. این مجموعه برای افزایش سطح نمره آیلتس تا ۶.۵ مناسب است.

 

کتاب McMillan Improve Your Skills 4.5-6.0: مجموعه Improve Your Skills از انتشارات McMillan شامل ۳ کتاب Writing, Reading و Listening and Speaking به همراه فایل های صوتی لازم می باشد. این مجموعه در دو سطح ارائه می¬شود که مجموعه فعلی برای سطح نمره ۴.۵ تا ۶ می باشد. هر یک از کتاب ها دارای ۱۰ فصل می باشد که تمامی مهارت های چهارگانه زبان را هدف قرار داده و موجب بهبود سطح زبان داوطلبان می شود. این مجموعه یکی از کامل ترین منابع کسب آمادگی برای آزمون آیلتس است.

 

کتاب McMillan Improve Your Skills 6.0-7.5: مجموعه Improve Your Skills از انتشارات McMillan شامل ۳ کتاب Writing, Reading و Listening and Speaking به همراه فایل های صوتی لازم می باشد. این مجموعه در دو سطح ارائه می شود که مجموعه فعلی برای سطح نمره ۶ تا ۷.۵ می باشد. هر یک از کتاب ها دارای ۱۰ فصل می باشد که تمامی مهارت های چهارگانه زبان را هدف قرار داده و موجب بهبود سطح زبان داوطلبان می شود. برای کسب نمره عالی در آزمون IELTS مطالعه هر دو سطح متوسط و پیشرفته این مجموعه ضروری است.

 

کتاب McMillan Tips for IELTS: این کتاب کم حجم شامل نکات طلایی پاسخ دهی به سوالات آزمون IELTS بوده و مطالعه آن برای تک تک داوطلبان آزمون آیلتس ضروری است. این کتاب در چهار بخش Reading, Writing, Listening, speaking به ارائه نکات اساسی و مهم برای کم کردن ضریب اشتباهات داوطلبان و کسب نمره بالا در آزمون IELTS می پردازد.

 

کتاب Mometrix IELTS Exam Secrets: این کتاب همانطور که از نامش پیداست به ارائه نکات مخفی و اساسی برای موفقیت در آزمون آیلتس می پردازد. نحوه نگارش این کتاب به شکلی است که در سریع ترین زمان ممکن آن را مطالعه کرده و به اتمام برسانید تا از تلف شدن زمان شما جلوگیری شود. شما می توانید بعد از مطالعه نکات و راه حل های ارائه شده در این کتاب، از آنها در چند آزمون شبیه سازی شده استفاده کنید تا به وضوح میزان اثربخشی آنها در بالا بردن نمره خود را ببینید. با دانلود پکیج صفر تا صد آزمون آیلتس شما صاحب این کتاب خواهید شد.

 

کتاب Oxford IELTS Masterclass: این کتاب یکی دیگر از محصولات انتشارات دانشگاه Oxford می باشد که به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی مورد نیاز ارائه می شود. کتاب دانش آموز شامل ۱۴ درس بوده که در هر یک از این درس ها تمامی مهارت های چهارگانه زبان مورد نیاز در آزمون IELTS ارائه شده است. وجود کتاب معلم باعث ساده تر شدن مطالعه این کتاب می شود.

 

کتاب Pearson Focus on Academic Skills for IELTS: این کتاب از پکیج آمادگی آزمون IELTS که توسط انتشارات Pearson Longman منتشر می شود یکی از بهترین منابع برای کسب نمره مناسب در آزمون آیلتس آکادمیک است که شامل ۱۰ درس می باشد. هر درس شامل ۵ بخش Reading, writing, Listening, Speaking, Language Review می باشد. پاسخ نامه دروس به همراه متن های پیشنهادی برای Writing و Speaking و نیز نکات مهم آزمون IELTS به همراه فایل های صوتی لازم ارائه شده است.

 

کتاب Pearson Focus On IELTS: این مجموعه توسط انتشارات Pearson Longman منتشر می شود و شامل سه کتاب دانش آموز، معلم و مهارت ها و نیز فایل های صوتی ضروری برای مطالعه می باشد. کتاب دانش آموز شامل ۱۲ درس به همراه پاسخ نامه و متن فایل های صوتی و تمرینات Writing می باشد. وجود کتاب معلم باعث افزایش بازدهی مطالعه این مجموعه می شود.

 

کتاب Pearson High Impact IELTS: این محصول از پکیج آمادگی آزمون IELTS کتابی جامع برای کسب نمره بالا در آزمون IELTS است و شامل ۹ فصل می باشد که در هر درس به هر چهار مهارت اساسی مورد نیاز در آزمون IELTS پرداخته شده است. کتاب راهنمای معلم و نیز فایل های صوتی لازم برای بخش Listening نیز در کنار کتاب اصلی ارائه شده است. در مجموع بیش از ۲۵۰ ساعت تدریس و ۱۰۸ درس مختلف از تمام مهارت های زبان در کتاب گنجانده شده است.

 

کتاب Pearson Passport To IELTS: این کتاب از انتشارات Pearson Longman شامل ۱۰ فصل است که بخش اول هر فصل شامل سوالات تمرینی برای هر یک از ماژول های Writing, Speaking, Listening, Reading می باشد. فایل های صوتی لازم برای بخش Listening نیز در کنار کتاب اصلی ارائه شده است. یک آزمون کاملا مشابه با آزمون IELTS در فصل دهم کتاب گنجانده شده است.

 

کتاب The British Council How to Prepare for IELTS: این پکیج آمادگی آزمون IELTS شامل کتاب How to Prepare for IELTS ارائه شده توسط شورای فرهنگی بریتانیا دارای دو بخش اصلی است. بخش اول شامل تمرینات هر چهار مهارت لازم برای آزمون IELTS می باشد. در بخش دوم تمرینات بیشتری برای دو مهارت Reading و Writing در نظر گرفته شده است. پاسخ نامه تمرین ها نیز در انتهای کتاب قرار دارد. فایل های صوتی مورد نیاز به همراه کتاب اصلی ارائه می شود.

 

کتاب Thomson IELTS Express Intermediate: این کتاب از انتشارت Thomson ارائه شده است که شامل ۸ فصل تمرین و آموزش مهارت های چهارگانه لازم برای آزمون IELTS و همچنین تمرینات بیشتر برای مهارت Writing و یک آزمون تمرینی در انتهای کتاب است. پاسخ نامه سوالات و متن فایل های صوتی و نیز فایل صوتی لازم برای مطالعه بخش Listening به همراه کتاب ارائه شده است. این سطح از کتاب برای کسب نمره ۴ تا ۵.۵ مناسب است. برای کسب نمره بالاتر می توانید در ادامه سطح پیشرفته را نیز مطالعه کنید.

 

کتاب Thomson IELTS Express Upper Intermediate: این کتاب پکیج آمادگی آزمون IELTS از انتشارت Thomson ارائه شده است که شامل ۸ فصل تمرین و آموزش مهارت های چهارگانه لازم برای آزمون IELTS و همچنین تمرینات بیشتر برای مهارت Writing و یک آزمون تمرینی در انتهای کتاب است. پاسخ نامه سوالات و متن فایل های صوتی و نیز فایل صوتی لازم برای مطالعه بخش Listening و همچنین کتاب های تمرین و راهنمای معلم به همراه کتاب ارائه شده است. این سطح از کتاب برای کسب نمره ۵ به بالا مناسب است.

 

داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس می توانند جهت اطلاع از زمانبندی برگزاری این آزمون انگلیسی در ایران به زمانبندی برگزاری آزمون IELTS و جهت اطلاع از مراکز معتبر برگزار کننده در ایران، به مراکز برگزاری IELTS در سایت زونکن مراجعه نمایند. همچنین، پیشنهاد می کنیم جهت اطلاع از آخرین ویرایش منابع آمادگی آزمون ایلتس و همچنین جدیدترین محصولات ویژه آزمون آیلتس از سایر منابع آمادگی آزمون IELTS بازدید نمایید. تمامی اطلاعات درج شده در وب سایت زونکن، برگرفته از سایت مرجع برگزار کننده آزمون IELTS می باشد. علاوه بر این، هزینه شرکت در آزمون آیلتس نیز در سایت زونکن به صورت ماهانه به روزرسانی می شود.

 

قابل توجه خریداران محترم

  • بعد از تکمیل سفارش و پرداخت، لینک دانلود این محصول در بخش “دانلود های من” در حساب کاربری شما فعال خواهد شد. شما یک ماه بعد از خرید فرصت دانلود محصول را خواهید داشت و بعد از اتمام فرصت یک ماهه، لینک دانلود از دسترس شما خارج خواهد شد.
  • جهت دانلود فایل ها، روی گزینه دانلود رایت کلیک کرده و گزینه Save Link as را انتخاب نمایید.
  • جهت استخراج فایل های فشرده، ترجیحا، از آخرین ورژن نرم افزار Winrar استفاده نمایید.
  • در صورت چند بخشی بودن فایل های دانلودی، ابتدا تمام بخش ها را دانلود و سپس اقدام به استخراج بخش اول نمایید.
  • پسورد تمامی فایل ها “zounkan.com” می باشد.

 

حجم فایل

بیش از 150 مگابایت

فایل PDF کتاب

دارد

فایل های صوتی

دارد

فایل PDF کتاب تمرین

دارد

فایل تصویری

ندارد

فایل های صوتی کتاب تمرین

ندارد

نمونه سوال

دارد

پاسخنامه

دارد

مهارت ها

Grammar, Listening, Reading, Speaking, Vocabulary, Writing

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج کامل ۳۸ کتاب آمادگی کامل آزمون IELTS زونکن شاپ مقدماتی تا پیشرفته”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زونکن

زمان عضویت در زونکن شاپ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
77.2 از 5
3.86 رضایت خرید|(7) رای

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند